Předání šeku z projektu Zelená energie

Dne 12.5.2010 proběhla v Praze v sídle Komerční banky tisková konference, kde byl předán šek v hodnotě 350 000 Kč z projektu „Zelená energie“ skupiny ČEZ. Projekt nese název „Výzkum možnosti akumulace teplené energie v horninovém masivu“ a za katedru se na řešení projektu podílí prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., Ing. Jan Látal, Ing. Petr Koudelka.

Hlavním řešitelem projektu je prof. Ing. Petr Bujok, CSc. z fakulty hornicko-geologické. Cílem řešení je navrhnout a ověřit systém pro dlouhodobé monitorování tepelného, regeneračního a akumulačního chování hornin v okolí energeticky využívaných vrtů v podmínkách nehomogenního nasyceného geologického prostředí (střídání vrstev, filtrace podzemní vody) a posouzení rozsahu vlivu vnějších a vnitřních zdrojů na tepelnou bilanci hornin (cíle jsou shodné pro Malý a Velký testovaný teplotní polygon).

Více informací zde:

http://www.zelenaenergie.cz/cs/media/tiskove-zpravy/45.html
http://www.zelenaenergie.cz/cs/media/tiskove-zpravy/48.html

{rokbox  title=|Předání šeku z projektu Zelená energie| thumb=|images/zelena-energie/zelena-energie1_thumb.jpg|}images/zelena-energie/zelena-energie1.jpg{/rokbox}{rokbox  title=|Předání šeku z projektu Zelená energie| thumb=|images/zelena-energie/zelena-energie2_thumb.jpg|}images/zelena-energie/zelena-energie2.jpg{/rokbox}


Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー