Máme článek v jednom z nejlepších světových časopisů v telekomunikacích – IEEE COMMAG IF 10,356

Tým zastoupený hlavním autorem Dr. Partilou z naší katedry publikoval výstup svého výzkumu v časopise IEEE Communications Magazine. Tento časopis patří do absolutní světové špičky v několika oborech vč. telekomunikací a článek se zabývá využitím umělé inteligence pro obelstění systémů ověřujících identitu řečníka hlasem. Autoři v článku demonstrují užití hlubokých neuronových sítí k naklonování hlasu, porovnávají efektivitu různých algoritmů strojového učení pro automatickou verifikaci řečníka s novým návrhem založeným na konvolučních sítích. Nakonec diskutují způsoby efektivní obrany proti podvržení naklonovaného hlasu. Článek má název Deep Learning Serves Voice Cloning: How Vulnerable Are Automatic Speaker Verification Systems to Spoofing Trials? a byl sepsán populární formou, což je pro IEEE COMMAG typické, protože cílí na velkou skupinu čtenářů především z řad IEEE Communications Society. Zajímavostí je, že v tomto časopise je doporučeno autorům vyhýbat se rovnicím a pokud je uvedení matematických vztahů pro pochopení vysvětlovaného nezbytností, tak jejich užití v článku vždy podléhá schválení redakce. Publikace v tomto časopise je velkým úspěchem a potvrzením kvality vědecké práce na pracovišti.

 

 

 

špičkovém časopise IEEE Communications Magazine


Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー