Katedra telekomunikační techniky FEI zahájila společný projekt v oblasti fotonických aplikací v průmyslu se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě a Žilinskou univerzitou v Žilině

VŠB – TUO spolupracuje od 1.11.2020 s Fakultou elektrotechniky a informatiky (STU v Bratislavě) a Fakultou elektrotechniky a informačných technológií (ŽU v Žilině) na mezinárodním projektu zaměřeném na přenos výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti fotonických aplikací zejména s malými a středními podniky v přeshraničním regionu.

Projekt si klade za cíl aplikovaný výzkum z širších oblastí optovláknových senzorů a přenos znalostí a dovedností do průmyslových podniků a institucí v ČR a na Slovensku. Jedná se o poznatky, které budou získány v průběhu řešení navrhovaného projektu se slovenskými partnery, Katedra telekomunikační techniky tyto a vlastní poznatky implementuje do různých inovačních aplikací. V rámci projektu budou také zakoupeny měřicí přístroje do laboratoří všech partnerů v projektu.

Projekt „Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie“, č.304011Y497 je financován z prostředků programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020. Tento projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー