Workshop NESPOQ 2022

Kde: Místnost EB130, Fakulta eletrotechniky a informatiky, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

Kdy: 22. 6. 2022, od 13:00 hod.

 

Dne 22.6.2022 organizuje NÚKIB jednání „Platformy k výzkumu a vývoji v kybernetické a informační bezpečnosti,“ této příležitosti využil řešitelský tým NESPOQ k tomu, aby zorganizoval pro aplikačního garanta workshop projektu. Workshop byl zařazen do programu jednání platformy a jeho cílem je informovat zůčastněné o postupu řešení, seznámit je s průběžnými výsledky projektu a diskutovat dosavadní výsledky a další postup. Projekt NESPOQ byl podpořen v rámci výzvy IMPAKT 1 a NÚKIB je jeho aplikačním garantem. Pro workshop je alokován časový slot 90 min., místnost EB130 bude otevřena 20 min. před zahájením.

 

Program

13:00 Přivítání a úvodní slovo (M. Vozňák)

13:10 Prezentace postupu řešení probíhajících etap – přístup k prezentacím

  • Analýza a výběr vhodných hardwarových platforem pro implementaci PQC subsystému pro ustanovení klíčů a šifrování, měření základních primitiv (CRYPTO VUT, T. Horváth)
  • Realizace a optimalizace laboratorního TESTBEDu QKD (OPTOLAB VUT, T. Horváth)
  • Detailní rozpracování QKD případů užití, problematika koexistence QKD a vysokorychlostních přenosů na stejném vlákně (CESNET, J. Vojtěch)
  • QKD Network Management, implementace podpory řízení QKD sítě do simulátoru QKDNetSIM (VŠB-TUO, P. BUrdiak a M. Vozňák)

14:10 Zpětná vazba aplikačního garanta po jednotlivých sekcích a závěrečné shrnutí workshopu.

 

 

kontakt: voznak@ieee.org

 

 

 

 


Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー