Archiv 2014

Leden

 • 8.1.2014
  Výzva č. 3. 4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI. Výzva je zaměřena na zajištění podmínek k udržení a zvýšení kvality výuky, výzkumu a vývoje. Jedná se o investice klíčové pro přípravu dobře vyškolených a kvalifikovaných absolventů, zejména budoucích pracovníků v oblasti výzkumu a inovací, ale též profesionálů a znalostních pracovníků pro privátní i veřejný sektor. Alokace pro tuto výzvu je 2 mld. Kč. 
  Více informací k dané výzvě zde: http://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/aktualni-vyzvy/vyzva-c-3-4-podpora-infrastruktury-pro-vyuku-spojenou-s-vyzkumem-po-4-op-vavpi.html
 • 31.1.2014
  Vyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. První výběrové řízení pro rok 2014 na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení. 
  Více informací k vypsanému rozvojovým projektům, lze nalézt zde: http://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx

Únor

 • 12.2.2014
  FWF/GA ČR, Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů na principu Lead Agency, Výzva k podání česko-rakouských projektů v základním výzkumu.
   Rakouská agentura pro vědu / The Austrian Science Fund (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních česko-rakouských projektů základního výzkumu. Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. 
  Více informací k dané výzvě zde: http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/rakousko/

Březen

 • 1.3.2014
  Visegrad Fund Standard Grants.
   Projects financed within Small Grants should fall within one of the fol­low­ing six cat­e­gories: cul­tural coop­er­a­tion, sci­en­tific exchange and research, edu­ca­tion, youth exchanges, cross-border coop­er­a­tion or pro­mo­tion of tourism. 
  Více informací zde: http://visegradfund.org/grants/small_grants/
 • 15.3.2014
  Visegrad Fund Standart Grants. Projects financed within Small Grants should fall within one of the fol­low­ing six cat­e­gories: cul­tural coop­er­a­tion, sci­en­tific exchange and research, edu­ca­tion, youth exchanges, cross-border coop­er­a­tion or pro­mo­tion of tourism.
  Více informací zde: http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
 • 19.3.2014
  První veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Poskytovatel vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu v programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogramu.
  Více informací zde: http://tacr.cz/index.php/cz/25-programy/gama/274-vyhlaseni-gama.html

Duben

Květen

 • 15.5.2014 
  Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu MOBILITY Argentina MŠMT – Návrhy česko-argentinských výzkumných projektů na podávání výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016. V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu se Základní dohodou o vědeckotechnické spolupráci.
  Bližší informace k danému vyhlášenému programu naleznete zde: http://www.msmt.cz/file/33236_1_1/

Červen

 • 1.6.2014
  Visegrad Fund Small Grants. Projects financed within Small Grants should fall within one of the fol­low­ing six cat­e­gories: cul­tural coop­er­a­tion, sci­en­tific exchange and research, edu­ca­tion, youth exchanges, cross-border coop­er­a­tion or pro­mo­tion of tourism.
  Více informací zde: http://visegradfund.org/grants/small_grants/
 • 30.6.2014
  Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Technologické agentury České republiky v rámci programu TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech.
  Bližší informace k danému vyhlášenému programu naleznete zde:http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html

Červenec

 • 31.7.2014
  Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016. V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky.
  Bližší informace k danému vyhlášenému programu naleznete zde: http://www.msmt.cz/file/33532_1_1/

Srpen

 • 28.8.2014
  Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Technologické agentury České republiky (TF – Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA). Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu DELTA.
  Více informací k vyhlášené výzvě jsou zde: http://tacr.cz/index.php/cz/component/content/article/26-programy/delta/319-1-verejna-soutez-programu-delta.html

Září

 • 1.9.2014
  Visegrad Fund Small Grants. Projects financed within Small Grants should fall within one of the fol­low­ing six cat­e­gories: cul­tural coop­er­a­tion, sci­en­tific exchange and research, edu­ca­tion, youth exchanges, cross-border coop­er­a­tion or pro­mo­tion of tourism. 
  Více informací zde: http://visegradfund.org/grants/small_grants/
 • 15.9.2014
  Visegrad Fund Standart Grants. Projects financed within Small Grants should fall within one of the fol­low­ing six cat­e­gories: cul­tural coop­er­a­tion, sci­en­tific exchange and research, edu­ca­tion, youth exchanges, cross-border coop­er­a­tion or pro­mo­tion of tourism. 
  Více informací zde: http://visegradfund.org/grants/standard_grants/

Říjen

 • 16.10.2014 (16.00)
  LIFE 2014-2020. Evropská komise vydala první výzvu k předkládání návrhů v rámci programu LIFE, poskytujícího financování na projekty týkající se životního prostředí. Lhůta pro podávání žádostí pro tradiční projekty je 16. října 2014; pro integrované projekty už 10. října 2014. Příští výzva k předkládání návrhů v rámci programu LIFE, která bude vydána na podzim, se zaměří na granty na provozní náklady pro neziskové organizace působící v oblasti klimatu a životního prostředí na evropské úrovni. 
  Více na: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/14_722_cs.htm

Listopad

 • 15.11.2014 
  Institucionální partnerství (SCOPES). Účelem programu SCOPES je navázat a posílit spolupráci ve výzkumu mezi východní Evropou a Švýcarskem. Nyní byla vyhlášena 2. výzva na podporu institucionálního partnerství. Cílem této výzvy je přispět k rozvoji a modernizaci výzkumu a výuky ve východní Evropě. Podmínkou je utvoření mezinárodního konsorcia, v němž bude alespoň jeden zástupce ze Švýcarska a jeden ze země, která je příjemcem oficiální rozvojové pomoci ODA (Official Development Assistance). 
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/program-scopes-nabizi-spolupraci-ve-vyzkumu-mezi-vychodni
 • 10.11. 2014 
  Visegrad University Studies Grant (VUSG). Grant je určen pro vysoké školy s cílem propagovat a podporovat vývoj a zahájení významných univerzitních kurzů a studijních programů, které přímo souvisí se specifickou problematikou týkající se zemí Visegrádské skupiny (V4 – ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Je určen pro univerzitní pracoviště, školy a fakulty, které budou schopny prezentovat kurz/program (s problematikou V4) v rámci učebních plánů a doloží, že to přispěje k dlouhodobé spolupráci. 
  Více informací na: http://visegradfund.org/grants/vusg/
  V případě dotazů kontaktujte:
  Ing. Monika Chmelařová
  Centrum projektové podpory
  monika.chmelarova@vsb.cz
  Tel: 597 329 037

 • 30.11.2014
  Jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské učitele do 60 let. AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. 
  Více informací na: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pro-vs-pedagogy/
 • 30.11..2014
  Termíny pro podávání návrhů projektů spolupráce programu AKTION ČR – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání.
   AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. 
  Více informací na: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty/

Prosinec

 • 1.12.2014
  Visegrad Fund Small Grants. Projects financed within Small Grants should fall within one of the fol­low­ing six cat­e­gories: cul­tural coop­er­a­tion, sci­en­tific exchange and research, edu­ca­tion, youth exchanges, cross-border coop­er­a­tion or pro­mo­tion of tourism. 
  Více informací zde: http://visegradfund.org/grants/small_grants/
 • 31. 12. 2014
  VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU EUREKA ČESKÁ REPUBLIKA – ŠVÝCARSKO.
   Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Projekty EUREKA jsou orientovány na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby, schopné komerčního využití. 
  Více informací na: http://www.eurekanetwork.org/
Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー