Archiv 2016

Leden

 • 15. 1. 2016
  Vyhlášení první veřejné soutěže v programu TRIO. TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.
  Více zde: http://www.mpo.cz/dokument166432.html

Březen

 • 16. 3. 2016
  TG – Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu GAMA.
  Více informací zde: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/690-gama-treti-verejna-soutez-1-podprogram.htmlogram.html
 • 30. 3. 2016
  Vyhlášení veřejné soutěže – STANDARDNÍ PROJEKTY na rok 2017. Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. 
  Více informací zde: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2017/

 • 30. 3. 2016
  Vyhlášení veřejné soutěže – JUNIORSKÉ PROJEKTY na rok 2017. Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017.
  Více informací zde: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty-2017/

 • 30. 3. 2016
  Vyhlášení veřejné soutěže – MEZINÁRODNÍ PROJEKTY na rok 2017. Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); National Research Foundation of Korea (NRF) a National Science Council of Taiwan (NSC).
  Více informací k projektům zde: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2017/

Duben

 • 7. 4. 2016
  Rada Fondu rozvoje CESNET vyhlásila 10.2.2016 první kolo výběrového řízení pro rok 2016 na rozvojové projekty. Text vyhlášení, tematické okruhy a podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na stránkách Fondu rozvoje: http://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx
 • 27. 4. 2016
  Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Technologické agentury České republiky v rámci programu TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech.
  Bližší informace k danému vyhlášenému programu naleznete zde: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/719-vyhlaseni-2-verejne-souteze-programu-epsilon.htmlrogramu-epsilon.html
 

Květen

 • 13. 5. 2016
  Program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 – Předmětem tohoto dotačního titulu je poskytnutí neinvestičních dotací podnikům se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, jimž vysoká škola nebo výzkumná organizace zajistí na základě písemné smlouvy transfer znalostí v oblasti vědy a výzkumu. Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, žádosti lze předkládat do 13. 5. 2016. 
  Bližší informace k podmínkám dotačního programu naleznete na odkazu níže: http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2016-67831/
 • 13. 5. 2016, 12:00 hodin
  INTERREG EUROPE – 2. Výzva programu INTERREG EUROPE. 
  Více informací naleznete na odkazu níže: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE/Novinky/2-vyzva-programu-INTERREG-EUROPE-otevrena

 • 31.5.2015
  Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018. V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci. 
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych

 • 31. 5. 2016
  Podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018. V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu. 
  Bližší informace k danému vyhlášenému programu naleznete zde: http://www.msmt.cz/file/37150_1_1/

Červenec

 • 25. 7. 2016
  Prioritní osa č. 1 – Využití inovačního potenciálu, podpora přípravy a provádění společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů, 
  více informací: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=254
 • 25. 7. 2016
  Prioritní osa č. 3 – Rozvoj místních iniciativ, podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi, 
  více informací: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=255

Říjen

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー