Nezařazené

Staff Training – Multimedia Production and Post-production

Na začátku září organizovala naše Katedra telekomunikační techniky školení pro zaměstnance a studenty balkánských univerzit v rámci projektu diMTV – DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF MULTIMEDIA AND DIGITAL TV CURRICULA, číslo 586318-EPP-1-2017-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP, programu ERASMUS+, který je spolufinancován evropskou unií, v oblasti práce multimediální…

Katedra telekomunikační techniky FEI zahájila společný projekt v oblasti fotonických aplikací v průmyslu se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě a Žilinskou univerzitou v Žilině

VŠB – TUO spolupracuje od 1.11.2020 s Fakultou elektrotechniky a informatiky (STU v Bratislavě) a Fakultou elektrotechniky a informačných technológií (ŽU v Žilině) na mezinárodním projektu zaměřeném na přenos výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti fotonických aplikací zejména s malými a středními podniky v přeshraničním regionu.…
Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー