Novinky

Pamětní list

Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií Žilinské univerzity v Žilině uděluje při příležitosti oslav 50. výročí jejího založení Pamětní list za dlouho roční spolupráci a její podporu Katedře telekomunikační techniky FEI, VŠB-TU Ostrava v zastoupení doc. Ing. Miroslava Vozňáka, Ph.D.…

KTTO 2017 Conference

ktto
Conference KTTO2017 – September 4th-6th, 2017, the conference will be held in hotel KAM in Malenovice, Czech Republic. This event is organized yearly in beginning of September and is focused especially on current issues of communication technologies, so participants can…

Katedrální komise

presentation
AKTUALIZOVÁN rozpis pro prezenční formu Dne 7. – 13. 4. 2017 proběhnou na Katedře telekomunikační techniky tzv. Katedrální komise. Studenti posledních ročníků budou prezentovat výsledky řešení své bakalářské či diplomové práce. Rozpis studentů a komisí pro kombinovanou formu najdete zde>>, pro…