EB315 Laboratoř přenosových systémů a médií

V laboratoři přenosových systémů a médií probíhá výuka předmětů Přenosové systémy a média, Zpracování číslicových signálů a Optické atmosférické komunikace.

 

Studenti se zde seznámí se základními principy přenosu dat po metalických vedeních (metalické kabely) a optických vedeních (optická vlákna). Zjistí, jaký je rozdíl mezi přenosem elektromagnetického vlnění (signálu) vodičem (metalickým vedením) a dielektrikem (nevodičem – optickým vláknem). Výuka probíhá zejména formou praktických měření na reálných metalických kabelech a optických trasách.

 

Přenosu elektromagnetického vlnění v podobě světla vzduchem se věnuje specializovaný předmět Optické atmosférické komunikace, přenosu elektromagnetického vlnění v podobě rádiových vln se věnují specializované předměty Rádiové sítě I., II. a Radiokomunikační technika I., II.

 

Problematika přenosových systémů a jejich vlastností se probírá převážně formou počítačových simulací v prostředí MATLAB/Simulink a Scilab/Xcos, kde je možno se zaměřit na samotné principy bez ohledu na znalost či neznalost programování. Cílem je pochopit vazbu mezi matematickým modelem a simulačním modelem, resp. blokovým schematem. Zde se zaměřujeme na základní typy analogových a digitálních modulací, vzorkování a rekonstrukci signálu, systémy PCM a linkové kódy.

 

V předmětu Zpracování číslicových signálů znalosti rozšíříme o harmonickou analýzu signálu (Fourierovu transformaci) se zaměřením na reálné signály (zvuk, řeč, obraz), a také o návrh digitálních filtrů.

 

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー