doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
vedoucí katedry

Kontakt
http://homel.vsb.cz/~voz29

Informace: Vzdělání:
1989 - Gymnázium P.Bezruče ve Frýdku-Místku.
1995 - Ing. ve studijním oboru Elektronika a telekomunikační technika, VŠB-TUO.
2002 - Ph.D. ve studijním oboru Telekomunikační technika, VŠB-TUO.
2009 - Habilitován v oboru Elektronika a sdělovací technika; Název habilitační práce "Vliv zabezpečení sítě na kvalitu hovoru"; VŠB-TU Ostrava.


Odborná praxe:
Od 1995 - na pozici Odborného asistenta, FEI VŠB-TU Ostrava.
Od 2009 - na pozici docenta, FEI VŠB-TU Ostrava
2009-2013 zástupce vedoucího katedry tel. techniky pro vědu a výzkum, FEI VŠB-TU Ostrava
Od 2013 - dosud, vedoucí Katedry telekounikační techniky

Publikační aktivity:
na 300 publikací z oblasti telekomunikací, Aktuální seznam zde

Oblast odborného zájmu:
Next Generation Network, IP telefonie, Kvalita řeči, Bezpečnost.

Členství v organizacích:
člen Vědecké rady FEI VŠB-TU Ostrava
člen redakčních rad několika časopisů
člen vědeckých výborů několika mezinárodních konferencí
člen IEEE

Curriculum Vitae zde