GREENFEST
Marek Dvorský  |  pátek, 11.02.2011 12:04  |  zobrazeno 13159x

greenfestKatedra telekomunikační techniky Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava v rámci projektu Medziregionálna mobilná televízia v systéme DVB-H podpoří v souvislosti se Dnem Země organizaci projektu GREENFEST - soutěž krátkého animovaného a hraného ekofilmu na téma ŽIVOT V KORUNÁCH STROMŮ. Podrobné informace naleznete v letáčku. Vítezné příspěvky budou odvysílány v programu digitálního televizního vysílání DVB-T/H.