Časopis AEEE zařazen do databáze Scopus SciVerse
Libor Michalek  |  neděle, 12.02.2012 21:02  |  zobrazeno 16399x  |  aktualizováno pátek, 04.05.2012 09:19

AEEE

scopus 

V březnu tohoto roku obdržela redakce časopisu AEEE kladné vyjádření od nakladatelství Elsevier ohledně naši žádosti o zařazení časopisu do světové databáze Scopus SciVerse. Zařazením do této databáze se časopisu dostalo mezinárodní uznání jeho kvality a v rámci České republiky se zařadil mezi 3 nejvýznamnější časopisy v oboru. Potvrzením tohoto úspěchu je aktuální zpráva, kdy redakční rada dostala nabídku na zařazení časopisu do další významné databáze ProQuest

Časopis AEEE (Advances in Electrical and Electronic Engineering) je od roku 2010 vydáván díky společným úsilím Žilinské univerzity v Žilině a Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. V současné době je časopis registrován do mezinárodní databáze EBSCO.

V roce 2011 bylo do redakce doručeno 69 článků, z toho je 33 publikovaných a 36 nepublikovaných. Důvody zamítnutí publikace článků byly negativní recenzentní posudky, popř. výsledky kontroly plagiátorství.

Redakční rada časopisu by tímto rovněž chtěla poděkovat společnosti Rohde & Schwarz, s.r.o. za podporu při tvorbě časopisu. Společnost Rohde & Schwarz, s.r.o dlouhodobě podporuje i Katedru telekomunikační techniky, mj. i tím, že bezplatně zapůjčila několik zařízení, které byly následně zapojeny do edukačního systému a do vědeckovýzkumných projektů řešených katedře.

RS

Oscilloscopes from Rohde & Schwarz