WOFEX 2013 - Workshop doktorandů FEI
Libor Michalek  |  pondělí, 24.06.2013 06:25  |  zobrazeno 12090x  |  aktualizováno úterý, 25.06.2013 07:18

WOFEX Ve dnech 10.-11. září 2013 proběhne již jedenáctý ročník workshopu doktorandů Fakulty elektrotechniky a informatiky WOFEX - WOFEX 2013. Jedenáctý ročník workshopu navazuje na předchozí úspěšné ročníky a měl by opět umožnit výměnu zkušeností doktorandů a školitelů. Očekává se prezentace práce doktorandů prezenčního i kombinovaného studia. Pro studenty prezenčního studia je zaslání článku a účast povinná. 

Pro studenty prezenčního studia, kteří mají naplánovánu obhajobu disertační práce do listopadu 2013, je účast nepovinná. Na workshopu budou prezentovány výsledky dosažené v průběhu studia. Zaslané příspěvky budou publikovány v elektronickém sborníku vydaném před konáním workshopu, majícím ISBN. Příspěvky musí být psány pouze v anglickém jazyce a při striktním dodržení jazykové kvality a požadovaného formátování příspěvku. Kromě zaslání příspěvku bude proto požadován i písemný souhlas školitele s publikací příspěvku v zaslané podobě. 

Příspěvek může mít rozsah maximálně 6 stran formátu B5.

Příspěvek musí být napsán v LaTeXu nebo MS Wordu (RTF) - v obou případech prosím přiložte PDF soubor vygenerovaný z Vašeho příspěvku - a musí dodržet definované styly, určené pro LaTeX a MS Word, které budou k dispozici na stránkách workshopu http://wofex.vsb.cz/2013/. Příspěvek nedodržující styly nebude přijat na workshop a nebude publikován ve sborníku.

Rozšířené verze nejlepších článků budou publikovány ve speciálních číslech časopisu Advances in Electrical and Electronic Engineering: http://advances.utc.sk

Příspěvek musí být napsán pouze v anglickém jazyce. Termín zaslání příspěvků je 21. červenec 2013, příspěvky mohou být zasílány pouze prostřednictvím systému na vkládání příspěvků dostupném ze stránek workshopu.

Více na stránkách workshopu http://wofex.vsb.cz/2013/