prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
profesor

Kontakt
http://profily.vsb.cz/vas40

Informace: Vzdělání:
1975 - 1980- VŠ Př.f. UP Olomouc, obor Fyzika se zaměřením na optoelektroniku.
1981 - RNDr. na Př.f. UP Olomouc, obor Aplikovaná elektronika.
1989 - CSc. na Př.f. UP Olomouc, obor Kvantová elektronika a optika, téma práce "Návrh a ověření vlastností vybraných typů mnohovidových vláknově optických senzorů".
1994 - doc. na VŠB-TU Ostrava, obor Aplikovaná fyzika, téma práce "Vláknově optické senzory v optických LAN".

Odborná praxe:
Dosavadní praxe mimo VŠB-TU Ostrava:
1994-1995 - TEFEL,s.r.o. Ostrava, konzultant-specialista.
1996-1998 - TEFEL,s.r.o. Ostrava, ředitel společnosti.
1999-2001 - SNISNET,a.s.,Ostrava, technický ředitel.

Praxe na VŠB-TU Ostrava:
1980-1983- Asistent, Katedra fyziky.
1983-1994 - Odborný asistent, Katedra fyziky.
1987-1990 - Zástupce vedoucího katedry.
1994-2004 - Docent, Institut fyziky.
2004-2007 - Docent, Katedra elektroniky a telekomunikační techniky (Katedra telekomunikační techniky).
10.1. 2007 - Profesor, Katedra telekomunikační techniky.
2009-2013 - vedoucí Katedry telekomunikační techniky


Odborný profil:
Optické komunikace, optická vlákna, optoelektronika, optická měření, projektování optických sítí, vláknově optické senzory, řešitel projektů GAČR, FRVŠ, TaRP, soudní znalec pro obor Telekomunikační technika.


Člen profesních společností:
* Jednota českých fyziků a matematiků
* Česká společnost pro fotoniku
* Česká vědeckotechnická společnost
* Optical Society of America (OSA)
* European Optical Society (EOS)
* The International Society for Optical Engineering (SPIE)