Pro zájemce o studium
Libor Michalek  |  pátek, 08.01.2010 18:16  |  zobrazeno 23010x  |  aktualizováno úterý, 22.03.2016 10:25

a Zájemcům o studium nabízíme studuj1

 • Dva perspektivní studijní obory akreditované pro bakalářské i magisterské studium:
  • Mobilní technologie - titul bakalář (Bc.), inženýr (Ing.více o oboru external link
  • Telekomunikační technika - titul bakalář (Bc.), inženýr (Ing.) s volitelným zaměřením - Telekomunikace, Bezdrátové komunikace, Optické komunikace. více o oboru external link
 • Zajímá vás studijní plán a konkrétní náplň jednotlivých předmětů? Podívejte se zde external link.
 • Pro zájemce z řad absolventů magisterského studia je možnost pokračovat studiem doktorského studijního oboru Komunikační technologie external link, jehož absolventům se uděluje akademický titul "doktor" (ve zkratce „Ph.D." uváděné za jménem).
 • Zázemí silné univerzity a fakulty.
 • Výuku v nové moderní multifunční budově - katedra disponuje zcela novými odbornými výukovými laboratořemi external link s nejmodernějším přístrojovým vybavením, které se využívá při výuce odborných předmětů.
 • Nejmodernější výukové prostředky vč. Moodle e-elearning external link.
 • Na katedře působí čtyři odborné týmy external link se zaměřením na následující oblasti:
  -  Optické komunikace a optoelektronika
  -  Mobilní a radiová komunikace
  -  Telekomunikace a multimédia
  -  Aplikovaná elektronika v telekomunikacích
 • Zajímavá témata závěrečných prací; bakalářskou práci lze vykonat formou praxe. V rámci řešení bakalářských a diplomových prací či semestrálních projektů se studenti mohou zapojit do vědecko-výzkumných týmů naší katedry. Tyto týmy se zabývají odbornými problémy, které souvisejí s projekty external link, řešenými naší katedrou.
 • Pracovní a studijní stáže, výměnné studijní programy.
 • Nabízíme vysoká prospěchová stipendia, ubytovací stipendia, mimořádná stipendia (v roce 2013/14 uděloval děkan prospěchová stipendia ve výši 15 až 35 tis. Kč a mimořádná stipendia ve výši až 10 tis. Kč.).
 • Sportovní komplex univerzity external link se nachází v centru univerzitního kampusu a patří k nejlépe vybaveným vysokoškolským zařízením v ČR. 
 • Ubytovací služby univerzity (od 1. 9. 2014 začíná kolejné na 70,- Kč za 1 den a lůžko).
studuj2
 • V průběhu studia může student navštěvovat regionální kurz Regional Cisco Networking Academyexternal link, jehož absolvování je výbornou přípravou pro získání celosvětově uznávaných průmyslových certifikátů v oblasti počítačových sítí.
 • Katedra má dlouhodobou spolupráci se společnostmi jako T-Mobile Czech Republic, a.s., O2 Czech Republic, a.s. , CZ.NIC, z. s. p. o., CESNET, z. s. p. o., Huawei Technologies Czech, s.r.o., Unify, s.r.o., Ovanet, a.s., SAFIBRA, s.r.o. a PROFiber Networking CZ, s.r.o. Z této spolupráce ústí mj. celá řada zajímavých zadání na řešení semestrálních, bakalářských či diplomových prací.

Technické obory jsou nejžádanější a dobře placené obory na trhu práce. Nebývá výjimkou, že v Ostravě není evidován na úřadu práce jediný absolvent FEI.

a Jak se k nám přihlásit?

 • Chcete vědět, jak u nás probíhají přijímačky, jakým způsobem a do kdy poslat přihlášku? Klikněte zde external link.

a Užitečné rady