Pamětní list
Libor Michalek  |  pondělí, 18.09.2017 09:13  |  zobrazeno 6268x  |  aktualizováno pondělí, 18.09.2017 09:22

pametni-listKatedra multimédií a informačno-komunikačných technológií Žilinské univerzity v Žilině uděluje při příležitosti oslav 50. výročí jejího založení Pamětní list za dlouho roční spolupráci a její podporu Katedře telekomunikační techniky FEI, VŠB-TU Ostrava v zastoupení doc. Ing. Miroslava Vozňáka, Ph.D.