Státní závěrečné zkoušky - informace a okruhy
Libor Michalek  |  úterý, 02.03.2010 09:07  |  zobrazeno 21588x  |  aktualizováno pátek, 17.03.2017 08:42

Státní závěrečná zkouška - bakalářské studium

  • Student v rámci Státní závěrečné zkoušky obhájí svou závěrečnou práci (prezentace na max. 10 min) a zodpoví dotazy z posudků vedoucího práce, oponenta a dotazy zkušební komise.
  • V druhé části Státní závěrečné zkoušky je student hodnocen ze dvou státnicových předmětů. Otázky komise jsou kladeny z vybraných okruhů:
  • Celková doba Státní závěrečné zkoušky je 30 minut.

Státní závěrečná zkouška - navazující magisterské studium

  • Student v rámci Státní závěrečné zkouškyobhájí svoji závěrečnou diplomovou práci (prezentace na max. 10 min.), poté zodpoví případné dotazy vedoucího práce, oponenta a zkušební komise.
  • V druhé části zkoušky, týkající se prověření znalostí z absolvovaných předmětů, budou studentovi položeny 2 otázky z obecného předmětu (IKT) a 2 otázky z oborových předmětů:
  • Celková doba Státní závěrečné zkoušky je 50 minut

Final state exam range of issues