Věda a výzkum
Libor Michalek  |  sobota, 24.03.2007 14:43  |  zobrazeno 23655x  |  aktualizováno středa, 23.03.2016 13:11

Základní orientace katedry v oblasti vědy a výzkumu spadá do následujících oblastí:

  • Vláknově optické senzory, mikrobuňkové optické sítě, bezvláknové optické komunikace, DTS systém, distributivní snímání teploty podél optického vlákna
  • Rádiové sítě, mobilní komunikace a antény
  • Bezpečnost v komunikacích, inteligentní systémy pro vyhledávání osob a hromadné rozesílání zpráv
  • Sítě nové generace, architektura a vývoj aplikací
  • Výzkum a vývoj nových přenosových technologií se zaměřením na optické a mobilní technologie
  • Výzkum a vývoj matematických modelů dimenzování a optimalizace telekomunikačních sítí a jejich ověřování

Do těchto oblastí směřují témata disertačních prací studentů doktorského studijního programu stejně jako některé diplomové práce studentů magisterského studijního programu.

Na katedře jsou řešeny projekty jak výzkumného směru, tak projekty pro podporu výuky. Pravidelně jsou mj. získávány projekty z těchto významných agentur: