Ing. Jan Skapa, Ph.D.
odborný asistent

Kontakt
http://profily.vsb.cz/ska109

Informace: Vzdělání:
1994 - 1999 - Střední odborné učiliště telekomunikační, obor Mechanik sdělovací techniky.
1999 - 2005 - VŠB-TU Ostrava, obor Elektronika a sdělovací technika.
Od 2005 - VŠB-TU Ostrava, PhD. student, obor Telekomunikační technika.
2009 - VŠB-TU Ostrava, ukončení doktorského studia a obhajoba disertační práce.

Odborná praxe:
Od 2008 - VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra telekomunikační techniky, odborný asistent

Odborné zaměření:
Zpracování číslicových signálů a obrazů, optoelektronika.