Ing. Iva Petříková, Ph.D.
odborný asistent

Kontakt
http://profily.vsb.cz/pet63

Informace: Vzdělání:
1977 - 1981 - Gymnázium Ostrava, Přírodovědné zaměření.
1981 - 1986 - Vysoká škola báňská Ostrava, Fakulta strojní a elektrotechnická - obor Silnoproudá elektrotechnika (zaměření - elektroenergetika).
2013 - VŠB-TU Ostrava, ukončení doktorského studia a obhajoba disertační práce na téma "Vliv rušení na přenos širokopásmových signálů v přístupové síti."

Odborná praxe:
1986 - 1993 - Báňské strojírny Ostrava, projektantka (projektování silnoproudých zařízení).
1993 - 1997 - Střední průmyslová škola Ostrava, středoškolská učitelka (vyučující odborných předmětů - základy elektrotechniky, elektrotechnická měření, elektroenergetika).
1998 - 1999 - Prorex s.r.o. Ostrava, projektantka (projektování silnoproudých zařízení nn a vn zejména v oblasti těžkého průmyslu - rozvodny, elektroinstalace technologických celků, kabelové rozvody).
Od 2007 - VŠB-TU Ostrava, tajemnice Katedry telekomunikační techniky a zástupce vedoucího katedry pro pedagogiku.