LOCT
Libor Michalek  |  středa, 20.01.2010 12:11  |  zobrazeno 6677x

Kdo jsme?

Tým výzkumných pracovníků Optické komunikace a optoelektronika (optiCE) se skládá ze zaměstnanců Katedry telekomunikační techniky, vyučujících předměty z oblasti Optoelektroniky, a jejich studentů v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Co děláme?

Vědecký tým svým výzkumným zaměřením jako základna výzkumného týmu v oblasti optoelektroniky, optických komunikací a optických vláknových senzorů navazuje na původní označení týmu LOCT (založení týmu v roce 2006), které vzešlo z názvu Laboratoře optických komunikačních technologií. Ke změně názvu týmu do aktuální podoby došlo od roku 2011.

Zabýváme se výzkumem a vývojem:

 • nových typů vláknově-optických senzorů pro medicínské a průmyslové aplikace,
 • stávajících typů komunikačních optických vláken a jejich stárnutím,
 • optickými buňkovými sítěmi (ty by měly nahradit radiové sítě v prostorách, kde je nežádoucí radiové vysílání),
 • atmosférickými optickými komunikacemi, vlivem atmosféry na kvalitu optických spojů,
 • distribuované snímače teploty, založené na Ramanově rozptylu a jejich využití v praxi.

Na jakých projektech pracujeme?

V současnosti řešíme projekty v rámci:

 • Interní grantové agentury VŠB (Optické vláknové senzory pro měření v biomedicínské technice),
 • Studentské Grantové Soutěže VŠB (Vláknově optické senzory v medicíně a průmyslu, Oblasti přístupových sítí s využitím vlnových multiplexů, Využití PLED pro komunikaci a osvětlovací techniku)
 • Grantové Agentury České Republiky (V rámci vytvoření nových mikrobuňkových optických sítí)
 • Fond rozvoje vysokého školství (FRVŠ)
 • Hospodářské smlouvy s podniky
 • Fond rozvoje CESNET (V oblasti přístupových sítí a napojení na páteřní akademickou počítačovou síť České republiky)
 • Evropských Strukturálních Fondů

Jaké je naše vybavení?

Jsme vybaveni nejmodernějšími přístroji v oblasti optických komunikací. Mezi špičky patří:

 • Ramanovský distribuovaný senzor teploty
 • Svářečky optických vláken (i atypických vláken)
 • Optické reflektometry (fy. EXFO)
 • Spektrometr
 • Monochromátor
 • Fotonový čítač
 • Vláknově optické senzory (fy. MIT)
 • Optické modulátory

Kde sídlíme?

Laboratoř se nachází v budově Krásnopolská v místnosti 108b.