EB218 Laboratoř elektronických obvodů

Laboratoř elektronických obvodů je určena pro praktická cvičení z předmětu Základy elektroniky.