Výpočet parametrů MLA antény

Jazyk
Vítejte na stránce, která slouží jako interaktivní pomocník při návrhu magnetické smyčkové antény. Vzorce a postupy výpočtu navazují na knihu "Magnetická smyčková anténa - pokaždé trochu jinak" autorů Oldřicha Burgera OK2ER a Marka Dvorského OK2KQM [1]. Původní vzorce naleznete v [2].

[1] Oldřich Burger, and Marek Dvorský. Magnetická smyčková anténa: pokaždé trochu jinak, 1. vyd. Ostrava: EDUCA TV, 2015. ISBN 978-80-260-7485-4.
[2] BALANIS, Constantine A. Antenna theory: analysis and design. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley, c2005, xvii, 1117 p. ISBN 047166782x.
Vyplňte prosím všechna následující vstupní pole:


MHz
mm
cm
W
mm
x 107 S/m

Zvolte jednu hodnotu poměru Rp/R0 z tabulky:
Mezery c/b Počet závitů N
2 3 4 5 6 7 8
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.20
2.40
2.50
2.60
2.80
3.00
3.50
4.00

Výsledné hodnoty:

Vlnová délka:

Délka jednoho závitu:

U vícezávitové varianty platí pro celkovou délku:

Vyzařovací odpor:

Ztrátový odpor:

Povrchová impedance smyčky: .

Měrný odpor tvořený skinefektem:

Poměr c/b:

Ztrátový odpor vícezávitové smyčky:

Hloubka vniku u skinefektu:

Teoretická účinnost:

Indukčnost jednozávitové vzduchové smyčky:

Indukčnost u vícezávitové smyčky:

Vnitřní indukčnost smyčky:

Celková indukčnost:

Celková reaktance:

Ladící kondenzátor:

Jakost LC obvodu:

Napětí, na které musí být dimenzován kondenzátor:

Vysokofrekvenční cirkulační proud:

Proudová hustota na povrchu vodiče:

Teoretická šířka pásma:

Chyba

Pro výpočet je nutné správně vyplnit všechna vstupní pole.
Zpět