Další kurzy nabízené katedrou 440.

Kurz pro sdílení zkušeností jednotlivých uživatelů systému LaTex (instalace + konfigurace editoru, documnetclass, záhlaví/zápatí, čeština, obrázky, vzorce.....).

Tento kurz je určen pro zaměstnance a doktorandy katedry 440. Kurz obsahuje základní informace k provozu katedry 440 (nastavení tiskáren, důležité dokumenty, postupy.....).