Přihlásit se

Musíte povolit 'cookies' ve svém prohlížečiPomoc s  Musíte povolit 'cookies' ve svém prohlížeči

Jste tady poprvé?

Pro přihlášení do systému MOODLE_COMTECH použijte stejné uživatelské jméno a heslo jako v LDAPu (celoškolské heslo, které používáte pro poštu, systém Edison a přihlašování na učebnách - SSO.

Pro přístup do jednotlivých kurzů je třeba znát přístupový klíč, který bude sdělen cvičícím daného kurzu.