Odborné skupiny katedry

Na katedře působí tyto odborné skupiny:

Telekomunikace a multimédia

Odborná skupina se zabývá především sítěmi nových generací, přístupovými sítěmi, bezpečností v komunikacích, Voice over IP, přenosy multimédií a zpracováním řečových signálů. V oblasti výuky řeší projekty programu OP VK, které významně napomáhají zajištění vzdělávání absolventů profesně orientovaných na komunikační technologie. Skupina spolupracuje s řadou firem a řeší projekty vědy a výzkumu, kde dosud nejvýznamnějším úspěchem bylo řešení evropského projektu 7 FP EU „INDECT“ (2009-2014) s rozpočtem bezmála 15 mil. EUR.

vedoucí skupiny: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.


Mobilní a rádiové komunikace
comtech.vsb.cz/radio

Činnost skupiny je zaměřena na řešení problematiky mobilních rádiových komunikací, antén a anténních soustav. Mezi hlavní řešené oblasti patří výzkum atmosférických vlivů na přenosy v rádiovém kanálu, adaptace ochranného intervalu dle impulsní odezvy rádiového kanálu a zpřesnění lokalizace uživatelů v mobilních sítích.

vedoucí skupiny: Ing. Roman Šebesta, Ph.D.


Optické komunikace a optoelektronika
optice.vsb.cz

Projekty řešené skupinou optiCE, pocházejí z různých grantových pobídek, ale i ze spolupráce s firemní sférou. Tým se dělí na menší subtýmy, které řeší optovláknové distribuované systémy, přístupové optické sítě, simulace optických prvků a optických komunikačních systémů, senzoriku a senzorické aplikace a atmosférické optické komunikace.

vedoucí skupiny: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.

Aplikovaná elektronika ve sdělovací technice

Tým řeší problematiku vysokofrekvenčních obvodů sdělovací techniky, obvody pro optický přenos informace (vláknové i bezvláknové spoje), aplikace mikroprocesorů ve sdělovací technice. Tým je zapojen do řešení grantu TA04021263 „Inteligentní moduly pro komunikace a osvětlování“. Spolupracuje také s komerční sférou – vývoj systému iDUM, vývoj domovního komunikačního a přístupového systému.

vedoucí skupiny: Ing. Radek Novák, Ph.D.

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー