Pro zájemce o studium

Zájemcům o studium nabízíme:

 • Dva perspektivní studijní obory akreditované pro bakalářské i magisterské studium:
  •  obor Mobilní technologie  titul bakalář (Bc.), inženýr (Ing.), více o oboru
  •  obor Telekomunikační technika  titul bakalář (Bc.), inženýr (Ing.) s volitelným zaměřením – Telekomunikace, Bezdrátové komunikace nebo Optické komunikace, více o oboru
 • Zajímá vás studijní plán a konkrétní náplň jednotlivých předmětů? Podívejte se zde.
 • Pro zájemce z řad absolventů magisterského studia je možnost pokračovat studiem doktorského studijního oboru Komunikační technologie, jehož absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).
 • Zázemí silné univerzity a fakulty.
 • Výuku v nové moderní multifunkční budově – katedra disponuje odbornými výukovými laboratořemi  s nejmodernějším přístrojovým vybavením, které se využívá při výuce odborných předmětů.
 • Nejmodernější výukové prostředky vč. Moodle e-elearning.
 • Na katedře působí čtyři odborné týmy se zaměřením na následující oblasti:
  • Optické komunikace a optoelektronika
  • Mobilní a radiová komunikace
  • Telekomunikace a multimédia
  • Aplikovaná elektronika v telekomunikacích
 • Zajímavá témata závěrečných prací; bakalářskou práci lze vykonat formou praxe. V rámci řešení bakalářských a diplomových prací či semestrálních projektů se studenti mohou zapojit do vědecko-výzkumných týmů naší katedry. Tyto týmy se zabývají odbornými problémy, které souvisejí s projekty, řešenými naší katedrou.
 • Pracovní a studijní stáže, výměnné studijní programy.
 • Nabízíme vysoká prospěchová stipendia, ubytovací stipendia, mimořádná stipendia .
 • Sportovní komplex univerzity  se nachází v centru univerzitního kampusu a patří k nejlépe vybaveným vysokoškolským zařízením v ČR.
 • Ubytovací služby univerzity (od 1. 7. 2016 začíná kolejné na 70,- Kč za 1 den a lůžko).
 • V průběhu studia může student navštěvovat regionální kurz Regional Cisco Networking Academy, jehož absolvování je výbornou přípravou pro získání celosvětově uznávaných průmyslových certifikátů v oblasti počítačových sítí.
 • Katedra má dlouhodobou spolupráci se společnostmi jako T-Mobile Czech Republic, a.s., O2 Czech Republic, a.s. , CZ.NIC, z. s. p. o., CESNET, z. s. p. o., Huawei Technologies Czech, s.r.o., Ixperta a Unify, s.r.o., Ovanet, a.s., SAFIBRA, s.r.o. a PROFiber Networking CZ, s.r.o. Z této spolupráce ústí mj. celá řada zajímavých zadání na řešení semestrálních, bakalářských či diplomových prací.

Technické obory jsou nejžádanější a dobře placené obory na trhu práce. Nebývá výjimkou, že v Ostravě není evidován na úřadu práce jediný absolvent FEI.

Jak se k nám přihlásit?

Chcete vědět, jak u nás probíhají přijímačky, jakým způsobem a do kdy poslat přihlášku? Klikněte zde.

Užitečné rady

Hodně zajímavých rad týkající se studia na naší fakultě naleznete na www.studujvostrave.cz.

 

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー