Studijní obory

Studijní obor Telekomunikační technika


Absolvent oboru Telekomunikační technika získá znalosti v oblasti technologií počítačových a telekomunikačních sítí, multimédií, přenosových prostředků sítí, zpracování signálů a elektroniky. Zároveň se orientuje v technických i legislativních aspektech provozu komunikačních sítí a je schopen samostatně navrhnout a spravovat komunikační sítě všech typů. V navazujícím magisterském studiu se absolvent profiluje v jednom ze třech směrů, kterými jsou telekomunikace a multimédia, optické komunikace a optoelektronika, mobilní a rádiové komunikace. Praktická laboratorní výuka se uskutečňuje v součinnosti a ve spolupráci s odborníky předních společností jako je T-Mobile Czech Republic, a.s., O2 Czech Republic, a.s. , CZ NIC, CESNET, Huawei, Unify, Ovanet, a.s., SAFIBRA, s.r.o. a PROFiber Networking CZ, s.r.o. 

Absolventi oboru Telekomunikační technika jsou vyhledávanými odborníky na trhu práce pro své univerzální znalosti moderních komunikačních technologií.

Bakalářské studium (3-leté)

Magisterské studium (2-leté)

Studijní obor Mobilní technologie


Absolvent oboru Mobilní technologie získá znalosti v oblasti komunikačních a informačních technologií se zaměřením na mobilní sítě. Dokáže samostatně navrhovat, provozovat, modifikovat a optimalizovat mobilní bezdrátové sítě, vyvíjet a optimalizovat aplikace do koncových mobilních zařízení, má poznatky z oblasti mobilních sítí, rádiové techniky a SW návrhu aplikací pro mobilní zařízení. Praktická laboratorní výuka se uskutečňuje v součinnosti a ve spolupráci s odborníky předních telekomunikačních firem zaměřených na poskytování mobilních služeb jako T-Mobile Czech Republic, a.s. a O2 Czech Republic a.s.

Absolvent tohoto oboru má na trhu práce přidanou hodnotu ve specifických schopnostech porozumět potřebám podniku a optimalizovat jeho chod prostřednictvím návrhu vhodných mobilní aplikací, ať už ve sféře pracovně-provozní, tak ve sféře řízení a managementu. Zároveň má předpoklady zvládat náročné technické úkoly z oblasti provozu mobilních sítí, návrhu a implementace zákaznicky orientovaných řešení. Odtud také vyplývá oblast prioritního uplatnění absolventů daného studia v podobě techniků mobilních sítí a vývojových pracovníků v oblasti návrhu a tvorby programového vybavení mobilních zařízení.

Bakalářské studium (3-leté)

Magisterské studium (2-leté)

Studijní obor Komunikační technologie


V rámci doktorského studijního programu Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika.
Cílem studia je připravit vědeckého pracovníka pro samostatnou i týmovou vědeckou a výzkumnou práci i příprava na pedagogickou a vědeckou činnost na vysoké škole.

Doktorské studium (4-leté)

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー