Studijní programy

Bakalářský a magisterský studijní program TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

Absolvent programu Telekomunikační technika získá znalosti v oblasti technologií počítačových a telekomunikačních sítí, multimédií, přenosových prostředků sítí, zpracování signálů a elektroniky. Zároveň se orientuje v technických i legislativních aspektech provozu komunikačních sítí a je schopen samostatně navrhnout a spravovat komunikační sítě všech typů.

 

CO VÁS NAUČÍME?

  • Bezpečně přenášet důležitá data.
  • Komunikovat a měřit světlem.
  • Přenášet a zpracovávat zvuk a obraz.
  • Provozovat vlastní síť “Internetu věcí”.
Další informace (studijní plány, elektronická přihláška)

Bakalářský a magisterský studijní program MOBILNÍ TECHNOLOGIE

Vítejte ve světě jedinečného studijního programu v České a Slovenské republice!!!

Absolvent programu Mobilní technologie získá znalosti v oblasti komunikačních a informačních technologií se zaměřením na mobilní sítě. Dokáže samostatně navrhovat, provozovat, modifikovat a optimalizovat mobilní bezdrátové sítě, vyvíjet a optimalizovat aplikace do koncových mobilních zařízení, má poznatky z oblasti mobilních sítí, rádiové techniky a SW návrhu aplikací pro mobilní zařízení.

 

NAUČÍME VÁS, CO JINÍ NE!

  • Přenášet data mobilně.
  • Rozumět rádiovým signálům a anténám.
  • Orientovat se v rádiových sítích budoucnosti.
  • Vytvářet aplikace do mobilu či tabletu.

Další informace (studijní plány, elektronická přihláška)


Doktorský studijní program KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Doktorské studium program Komunikační technologie je orientováno zejména do oblasti přenosu hlasu, obrazu a dat. Absolvent získá rozsáhlé znalostí z problematiky optických komunikací, jak vláknových, tak bezvláknových, zvládne problematiku zpracování a přenosu signálu v radiových a mobilních sítích a systémech. Pozornost při studiu je věnována rovněž otázkám bezpečnosti přenosů, použití vhodných protokolů, technologií a technik. Program dává rovněž znalost širších souvislostí a mezioborových znalostí ať již směrem k informačním technologiím, tak směrem k měřicí techniky prostřednictvím nekomunikačních aplikací optických vláken při studiu vláknově optických senzorů a inteligentních smart sítí. V průběhu studia posluchač zvládne řadu simulačních SW, kdy získá jak znalosti při ovládání jednotlivých SW nástrojů, tak zvládne i jejich matematické pozadí.

Doktorské studium (4-leté)

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー