Studijní programy

 již od akademického roku 2022/2023 

Nový bakalářský a magisterský studijní program

Další informace (studijní plány, elektronická přihláška)

Doktorský studijní program KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Doktorské studium program Komunikační technologie je orientováno zejména do oblasti přenosu hlasu, obrazu a dat. Absolvent získá rozsáhlé znalostí z problematiky optických komunikací, jak vláknových, tak bezvláknových, zvládne problematiku zpracování a přenosu signálu v radiových a mobilních sítích a systémech. Pozornost při studiu je věnována rovněž otázkám bezpečnosti přenosů, použití vhodných protokolů, technologií a technik. Program dává rovněž znalost širších souvislostí a mezioborových znalostí ať již směrem k informačním technologiím, tak směrem k měřicí techniky prostřednictvím nekomunikačních aplikací optických vláken při studiu vláknově optických senzorů a inteligentních smart sítí. V průběhu studia posluchač zvládne řadu simulačních SW, kdy získá jak znalosti při ovládání jednotlivých SW nástrojů, tak zvládne i jejich matematické pozadí.

Doktorské studium (4-leté)

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー