Věda a výzkum

Základní orientace katedry v oblasti vědy a výzkumu spadá do následujících oblastí:

  

  • Vláknově optické senzory, mikrobuňkové optické sítě, bezvláknové optické komunikace, DTS systém, distributivní snímání teploty podél optického vlákna.
  • Rádiové sítě, mobilní komunikace a antény.
  • Bezpečnost v komunikacích, inteligentní systémy pro vyhledávání osob a hromadné rozesílání zpráv.
  • Sítě nové generace, architektura a vývoj aplikací.Výzkum a vývoj nových přenosových technologií se zaměřením na optické a mobilní technologie.
  • Výzkum a vývoj matematických modelů dimenzování a optimalizace telekomunikačních sítí a jejich ověřování. 

 
Do těchto oblastí směřují témata disertačních prací studentů doktorského studijního programu stejně jako některé diplomové práce studentů magisterského studijního programu