Vize rozvoje

Vize rozvoje Katedry telekomunikační techniky pro další čtyřleté období vedení pracoviště.