π, T článek

Výpočet anténního přizpůsobovacího článku

L, Γ článek

Vyplňte prosím všechna následující vstupní pole:

Ω
MHz
Ω
Ω


Výsledek:

Vypočítat

Nápověda

Tento program slouží pro výpočet článků pro impedanční přizpůsobení antén.
Horním tlačítkem nalevo lze zvolit, zdali je potřeba vypočítat π, T článek či L, Γ článek, od čehož se poté odvíjí vstupní hodnoty, které je nutno vyplnit.
Pro vstupní reaktanci antény indukčního charakteru zadejte kladné číslo, pro reaktanci antény kapacitního charakteru zadejte číslo záporné
Po vyplnění všech vstupních polí klikněte na tlačítko "Vypočítat" a pod nadpisem "Výsledky" se ukáží výsledné hodnoty spolu s jednotkami a schématem daného článku.

Zatímco články typu L a Γ vykazují pouze velice malé ztráty, jelikož se provozní činitel jakosti Q automaticky nastaví na nejnižší hodnotu pro dané impedanční přizpůsobení, u článků typu π a T je potřeba jeho hodnotu hlídat. Při vysokých hodnotách Q dochází ke značným ztrátám na výkonu. Ztráty přizpůsobovacího článku jsou totiž určeny poměrem Q naprázdno ke Q provoznímu.

Jakub Jalowiczor, 2015

Zpět

Chyba

Pro výpočet je nutné správně vyplnit všechna vstupní pole.
Zpět
L, Γ článek

Výpočet anténního přizpůsobovacího článku

Nápověda

π, T článek

Automatické rozpoznání typu článku:

Vyplňte prosím všechna následující vstupní pole:

Ω
Ω
Ω
MHz


Výsledek:

Vypočítat

Nápověda

Tento program slouží pro výpočet článků pro impedanční přizpůsobení antén.
Horním tlačítkem nalevo lze zvolit, zdali je potřeba vypočítat π, T článek či L, Γ článek, od čehož se poté odvíjí vstupní hodnoty, které je nutno vyplnit.
Pro vstupní reaktanci antény indukčního charakteru zadejte kladné číslo, pro reaktanci antény kapacitního charakteru zadejte číslo záporné
Po vyplnění všech vstupních polí klikněte na tlačítko "Vypočítat" a pod nadpisem "Výsledky" se ukáží výsledné hodnoty spolu s jednotkami a schématem daného článku.

Zatímco články typu L a Γ vykazují pouze velice malé ztráty, jelikož se provozní činitel jakosti Q automaticky nastaví na nejnižší hodnotu pro dané impedanční přizpůsobení, u článků typu π a T je potřeba jeho hodnotu hlídat. Při vysokých hodnotách Q dochází ke značným ztrátám na výkonu. Ztráty přizpůsobovacího článku jsou totiž určeny poměrem Q naprázdno ke Q provoznímu.

Jakub Jalowiczor, 2015

Zpět

Chyba

Pro výpočet je nutné správně vyplnit všechna vstupní pole.
Zpět